English
Advokátska kancelária
Mgr. Radovan Hrádek
advokát

Advokátska kancelária


prostredníctvom advokáta Mgr. Radovana Hrádka poskytuje právne služby fyzickým aj právnickým osobámzákladných právnych odvetviach,

stavajúc na získaných skúsenostiach je jej hlavným zameraním zabezpečovanie komplexných právnych služieb v obchodných vzťahoch so zahraničným prvkom,

keďže hľadanie optimálneho riešenia právnych problémov môže byť úspešné len po dôkladnom poznaní potrieb klientov, kladie dôraz na presnú a precíznu prácu počas celej spolupráce,

sústredí sa už na samotnú prevenciu rizikových situácií, ktoré vznikajú pri podnikateľských aktivitách klientov ako aj v ich bežnom živote, a to predovšetkým prostredníctvom permanentného právneho poradenstva,

ponúka kompletný servis, v prípade potreby v súčinnosti s odborníkmi z príbuzných odborov, najmä notármi, účtovníkmi, geodetmi, exekútormi a súdnymi znalcami,

jej činnosť je založená na bohatých skúsenostiach s poskytovaním právnych služieb, pričom sú zúročované aj znalosti a skúsenosti zo súvisiacich činností, ako napr. z výkonu súdneho tlmočníka a prekladateľa v anglickom jazyku.

Poskytované služby